ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10KA C 1X6A

Art No.:NC106A
EAN No.:3250614637056
Αυτό το προϊόν έχει καταργηθεί.
Παρόλα αυτά η σελίδα αυτή έχει διατηρηθεί για λόγους ενημερωτικούς.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για να βρείτε την αντικατάστασή του! Παλαιός κωδικός: <oldarticle> Νέος κωδικός: <newarticles>

Τεχνικές προδιαγραφές

Σχεδιασμός
Αριθμός προστατευμένων πόλων:1
Αριθμός πόλων:1 P
Πόλοι:1 P
Καμπύλη:C
Συνδεσιμότητα
Ευθυγράμμιση των κάτω τερματικών:Ευθυγραμμισμένα
τερματικά
Ευθυγράμμιση των άνω τερματικών:Ευθυγραμμισμένα
τερματικά
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Συχνότητα:50/60 Hz
Ικανότητα βραχυκυκλώματος:10 kA
Είδος τάσης τροφοδοσίας:AC
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue:230/400 V
Τάση
Ονομαστική τάσης μόνωσης:500 V
Αντοχή σε κρουστική υπέρταση:4000 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
Ονομ. ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 230V AC:10 kA
Ικανότητα βραψυκυκλώματος κατά EN60898:7,5 kA
Ικανότητα βραχυκυκλώματος για 1P στα 400V (EN 60947-2):3 kA
Ικανότητα διακοπής σε 230V NF EN 60947-2:15 kA
Oνομ. ικανότητα διακοπής μέγ. βραχυκυκλ. 415V (EN60947-2):15 kA
Ελάχιστη / μέγιστη τιμή κατωφλίου της DC μαγνητικής λειτουργίας:5/15 In
Ελάχιστη / μέγιστη τιμή της θερμικής λειτουργίας AC:1,13/1,45 In
Ελάχιστη / μέγιστη τιμή της θερμικής λειτουργίας DC:1,13/1,45 In
Ηλεκτρικό ρεύμα / θερμοκρασία
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C:7 A
Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C:7,1 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C:6,7 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C:6,5 A
Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C:6,9 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C:6,3 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C:6,2 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C:6,1 A
Ονομαστικό ρεύμα στους -25°C:7,2 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C:6 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C:5,9 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C:5,8 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C:5,6 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C:6,6 A
Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C:6,8 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C:5,5 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C:5,4 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C:5,2 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C:5,1 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C:5 A
Συντελεστής διόρθωσης
Συντελεστής διόρθωσης της μαγνητικής ενεργοποίησης με 200 Hz:1,1
Συντελεστής διόρθωσης της μαγνητικής ενεργοποίησης με 100 Hz:1,2
Συντελεστής διόρθωσης της μαγνητικής ενεργοποίησης με 300 Hz:1,5
Συντελεστής διόρθωσης της μαγνητικής ενεργοποίησης με 60 Hz:1
Συντελεστής διόρθωσης για διαδοχική τοποθέτηση 2 αυτόματων ασφαλειών:1
Συντελεστής διόρθωσης για διαδοχική τοποθέτηση 3 αυτόματων ασφαλειών:0,95
Συντελεστής διόρθωσης του ρεύματος 4 - 5 συσκευές σε σειρά τοποθετημένες:0,9
Συντελεστής διόρθωσης του ρεύματος 6 συσκευές σε σειρά τοποθετημένες:0,85
Iσχύς
Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In:1,3 W
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In:1,3 W
Αντοχή
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας:10000
Αριθμός μηχανικών χειρισμών:20000
Διαστάσεις
Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος:68 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος:83 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος:17,5 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
Τύπος σύνδέσεων:Με βίδα
Ροπή σύσφιξης:2,8Nm
Τύπος κάτω σύνδεσης για συσκευές ράγας:BIconnect
Αφαίρεση κάτω μέρους για συσκευές ράγας:όχι
Δυνατότητα αφαίρεσης από πάνω:όχι
Συνθήκες σύνδεσης
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο::1 / 35mm²
Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο:1 / 25mm²
Είδος σύνδεσης:με βίδα
Διατομή εύκαμπτου αγωγού για άνω και κάτω τερματικές συνδέσεις:1/25 mm²
Διατομή μονόκλωνου αγωγού για άνω και κάτω τερματικές συνδέσεις:1/35 mm²
Πρότυπα
-:EN 60898-1
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE:Δεν το αφορά
Ασφάλεια
Δείκτης προστασίας IP:IP20
Συνθήκες χρήσης
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-2:2
Θερμοκρασία λειτουργίας:-25 … 70 °C
Κλάση περιορισμού I²t:3
Υψόμετρο:2000 m
Προστασία από υγρασία:Για όλα τα κλίματα
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς:-25 … 80 °C