ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ C 6ΚΑ 3P 6Α

Art No.:MC306A
EAN No.:3250614337451
Αυτό το προϊόν έχει καταργηθεί.
Παρόλα αυτά η σελίδα αυτή έχει διατηρηθεί για λόγους ενημερωτικούς.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για να βρείτε την αντικατάστασή του! Παλαιός κωδικός: <oldarticle> Νέος κωδικός: <newarticles>

Τεχνικές προδιαγραφές

Σχεδιασμός
Αριθμός πόλων:3 P
Πόλοι:3 P
Καμπύλη:C
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Συχνότητα:50/60 Hz
Ικανότητα βραχυκυκλώματος:6 kA
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue:230/400 V
Τάση
Ονομαστική τάσης μόνωσης:500 V
Αντοχή σε κρουστική υπέρταση:4000 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
Ικανότητα βραχυκυκλώματος στα 400V 50Hz:6 kA
Ικανότητα βραψυκυκλώματος κατά EN60898:6 kA
Ικανότητα βραχυκυκλώματος για 1P στα 400V (EN 60947-2):3 kA
Μαγνητικό ρεύμα ρύθμισης στους 40° C:5/10 In
Ελάχιστη / μέγιστη τιμή κατωφλίου της DC μαγνητικής λειτουργίας:5/15 In
Ελάχιστη / μέγιστη τιμή της θερμικής λειτουργίας AC:1,13/1,45 In
Ελάχιστη / μέγιστη τιμή της θερμικής λειτουργίας DC:1,13/1,45 In
Ηλεκτρικό ρεύμα / θερμοκρασία
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C:6,48 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C:6 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C:5,76 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C:5,52 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C:5,28 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C:5,04 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C:4,8 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C:4,56 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C:4,08 A
Συντελεστής διόρθωσης
Συντελεστής διόρθωσης της μαγνητικής ενεργοποίησης με 200 Hz:1,1
Συντελεστής διόρθωσης της μαγνητικής ενεργοποίησης με 100 Hz:1,2
Συντελεστής διόρθωσης της μαγνητικής ενεργοποίησης με 300 Hz:1,5
Συντελεστής διόρθωσης της μαγνητικής ενεργοποίησης με 60 Hz:1
Συντελεστής διόρθωσης για διαδοχική τοποθέτηση 2 αυτόματων ασφαλειών:1
Συντελεστής διόρθωσης για διαδοχική τοποθέτηση 3 αυτόματων ασφαλειών:0,95
Συντελεστής διόρθωσης του ρεύματος 4 - 5 συσκευές σε σειρά τοποθετημένες:0,9
Συντελεστής διόρθωσης του ρεύματος 6 συσκευές σε σειρά τοποθετημένες:0,85
Iσχύς
Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In:2,7 W
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In:8,1 W
Αντοχή
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας:10000
Αριθμός μηχανικών χειρισμών:20000
Διαστάσεις
Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος:70 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος:83 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος:52,5 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
Ροπή σύσφιξης:2,8Nm
Συνθήκες σύνδεσης
Είδος σύνδεσης:με βίδα
Διατομή εύκαμπτου αγωγού για άνω και κάτω τερματικές συνδέσεις:1/16 mm²
Διατομή μονόκλωνου αγωγού για άνω και κάτω τερματικές συνδέσεις:1/25 mm²
Συνθήκες χρήσης
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-2:2
Κλάση περιορισμού I²t:3
Υψόμετρο:2000 m
Θερμοκρασία αποθήκευσης:-25 έως 80 °C
Προστασία από υγρασία:Για όλα τα κλίματα