Βάση και καπάκι PC-ABS

Τερματικό κάλυμμα ρυθμιζόμενο PC-ABS

Εσωτερική γωνία ρυθμιζόμενη PC-ABS

Εξωτερική γωνία ρυθμιζόμενη PC-ABS

Επίπεδη γωνία PC-ABS

Ταυ και διακλάδωση PC-ABS

Εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων PC-ABS

Διαχωριστικό PC-ABS

*Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις. Όλες οι τιμές είναι τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ.