Βάση και καπάκι

Τερματικό κάλυμμα ρυθμιζόμενο

Εσωτερική γωνία ρυθμιζόμενη

Εξωτερική γωνία ρυθμιζόμενη

Επίπεδη γωνία

Ταυ και διακλάδωση

Εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων

Διαχωριστικό

*Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις. Όλες οι τιμές είναι τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ.