Βάση και καπάκι PVC

Τερματικό κάλυμμα PC-ABS

Τερματικό κάλυμμα ABS

Τερματικό κάλυμμα ρυθμιζόμενο PC-ABS

Εσωτερική γωνία PVC

Εσωτερική γωνία ρυθμιζόμενη PC-ABS

Εξωτερική γωνία PVC

Εξωτερική γωνία ρυθμιζόμενη PC-ABS

Εξωτερική γωνία ρυθμιζόμενη ABS

Ταυ και διακλάδωση PC-ABS

Ταυ και διακλάδωση ABS

Απόκρυψη κοπής ABS

Εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων PC-ABS

Διαχωριστικό PVC

PC-ABS

PVC

*Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις. Όλες οι τιμές είναι τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ.