Βάση και καπάκι PVC

Τερματικό κάλυμμα PC-ABS

Εσωτερική γωνία PC-ABS

Εξωτερική γωνία PC-ABS

Επίπεδη γωνία PC-ABS

Ταυ και διακλάδωση PC-ABS

*Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις. Όλες οι τιμές είναι τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ.