Κανάλι με κάλυμμα

Τερματικό κάλυμμα

Εσωτερική γωνία

Εξωτερική γωνία

Επίπεδη γωνία

Ταυ και διακλάδωση

*Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις. Όλες οι τιμές είναι τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ.