Βάση και καπάκι PVC

Τερματικό κάλυμμα PVC

Εσωτερική γωνία PVC

Εξωτερική γωνία PVC

Επίπεδη γωνία PVC

Ταυ και διακλάδωση PVC

*Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις. Όλες οι τιμές είναι τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ.