ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡ.Δ/Π 16Α

Art No.:SF209
EAN No.:3250615562098
Αυτό το προϊόν έχει καταργηθεί.
Παρόλα αυτά η σελίδα αυτή έχει διατηρηθεί για λόγους ενημερωτικούς.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για να βρείτε την αντικατάστασή του! Παλαιός κωδικός: <oldarticle> Νέος κωδικός: <newarticles>

Τεχνικές προδιαγραφές

Σχεδιασμός
Αριθμός πόλων:2 P
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue:250 V
Iσχύς
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In:1,8 W
Αντοχή
Αριθμός μηχανικών χειρισμών:150000
Διαστάσεις
Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος:67,5 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος:81 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος:35 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
Ροπή σύσφιξης:2,9Nm
Συνθήκες σύνδεσης
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο::16mm²
Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο:10mm²
Είδος σύνδεσης:με βίδα
Αριθμός επαφών:2
Είδος επαφών:1 μεταγωγική
Ασφάλεια
Δείκτης προστασίας IP:IP20
Συνθήκες χρήσης
Θερμοκρασία αποθήκευσης:-40 έως 80 °C