ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ B 6ΚΑ 1P 50Α

Art No.:MB150A
EAN No.:3250614327087
Αυτό το προϊόν έχει καταργηθεί.
Παρόλα αυτά η σελίδα αυτή έχει διατηρηθεί για λόγους ενημερωτικούς.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για να βρείτε την αντικατάστασή του! Παλαιός κωδικός: <oldarticle> Νέος κωδικός: <newarticles>

Τεχνικές προδιαγραφές

Σχεδιασμός
Αριθμός πόλων:1 P
Πόλοι:1 P
Καμπύλη:B
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Συχνότητα:50/60 Hz
Ικανότητα βραχυκυκλώματος:6 kA
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue:230/400 V
Τάση
Ονομαστική τάσης μόνωσης:500 V
Αντοχή σε κρουστική υπέρταση:4000 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
Ονομ. ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 230V AC:6 kA
Ικανότητα βραψυκυκλώματος κατά EN60898:6 kA
Ικανότητα βραχυκυκλώματος για 1P στα 400V (EN 60947-2):3 kA
Μαγνητικό ρεύμα ρύθμισης στους 40° C:3/5 In
Ελάχιστη / μέγιστη τιμή κατωφλίου της DC μαγνητικής λειτουργίας:3/7,5 In
Ελάχιστη / μέγιστη τιμή της θερμικής λειτουργίας AC:1,13/1,45 In
Ελάχιστη / μέγιστη τιμή της θερμικής λειτουργίας DC:1,13/1,45 In
Ηλεκτρικό ρεύμα / θερμοκρασία
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C:54 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C:50 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C:48 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C:46 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C:44 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C:42 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C:40 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C:38 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C:34 A
Συντελεστής διόρθωσης
Συντελεστής διόρθωσης της μαγνητικής ενεργοποίησης με 200 Hz:1,1
Συντελεστής διόρθωσης της μαγνητικής ενεργοποίησης με 100 Hz:1,2
Συντελεστής διόρθωσης της μαγνητικής ενεργοποίησης με 300 Hz:1,5
Συντελεστής διόρθωσης της μαγνητικής ενεργοποίησης με 60 Hz:1
Συντελεστής διόρθωσης για διαδοχική τοποθέτηση 2 αυτόματων ασφαλειών:1
Συντελεστής διόρθωσης για διαδοχική τοποθέτηση 3 αυτόματων ασφαλειών:0,95
Συντελεστής διόρθωσης του ρεύματος 4 - 5 συσκευές σε σειρά τοποθετημένες:0,9
Συντελεστής διόρθωσης του ρεύματος 6 συσκευές σε σειρά τοποθετημένες:0,85
Iσχύς
Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In:5,3 W
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In:5,3 W
Αντοχή
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας:10000
Αριθμός μηχανικών χειρισμών:20000
Διαστάσεις
Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος:68 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος:83 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος:17,5 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
Ροπή σύσφιξης:2,8Nm
Συνθήκες σύνδεσης
Είδος σύνδεσης:με βίδα
Διατομή εύκαμπτου αγωγού για άνω και κάτω τερματικές συνδέσεις:1/16 mm²
Διατομή μονόκλωνου αγωγού για άνω και κάτω τερματικές συνδέσεις:1/25 mm²
Συνθήκες χρήσης
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-2:2
Υψόμετρο:2000 m
Θερμοκρασία αποθήκευσης:-25 έως 80 °C
Προστασία από υγρασία:Για όλα τα κλίματα