ΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ 3Φ 100A 4ΠΛΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ JBUS/MODBUS MID

Art No.:EC367M
EAN No.:3250612233670
Αυτό το προϊόν έχει καταργηθεί.
Παρόλα αυτά η σελίδα αυτή έχει διατηρηθεί για λόγους ενημερωτικούς.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για να βρείτε την αντικατάστασή του! Παλαιός κωδικός: <oldarticle> Νέος κωδικός: <newarticles>