Πληροφορίες

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ανθρώπινη. Με σεβασμό προς το περιβάλλον. Οικονομική.
Η αειφόρος ανάπτυξη στον Όμιλο Hager: E3

Στον Όμιλο Hager οφείλουμε να προχωράμε μπροστά κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αφήσουμε μία καθαρή κληρονομιά στις επόμενες γενιές. Έχουμε εντάξει αυτήν την προσέγγιση μας για την αειφόρο ανάπτυξη, σε μια κοινή έννοια, σαφή και περιεκτική: την ονομάζουμε Ε3. Η Ε3 αποτελεί μια παγκόσμια έννοια για τον όμιλο Hager που αποσκοπεί στο να διατηρηθούν οι περιορισμένοι πόροι του πλανήτη μας. Τα τρία «Ε» χαρακτηρίζουν τους τρεις πυλώνες δέσμευσης μας για την αειφόρο ανάπτυξη: την «Ηθική» (Ethics), το «Περιβάλλον» (Environment), και την «Ενέργεια» (Energy).

Κάθε πυλώνας αποτελείται από ένα συγκεκριμένο σύνολο δράσεων, τα οποία ο όμιλος Hager δεσμεύεται ρητά να υλοποιεί. Όλοι μιλούν σήμερα για αειφόρο ανάπτυξη. Εμείς, ως οικογενειακή επιχείρηση, την εφαρμόζουμε μέσω της Ε3!

Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Αν επιθυμείτε να εργασθείτε σε έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο Οργανισμό με άριστες συνθήκες εργασίας, δυνατότητες εξέλιξης και προοπτικές καριέρας, η εταιρεία Hager Hellas, μέλος του Ομίλου Hager είναι η εταιρεία που ψάχνετε